Mom, tahukah Anda apabila dalam Islam terdapat kumpulan doa dimudahkan persalinan agar prosesnya senantiasa berjalan lancar? Ya, doa agar cepat melahirkan tersebut bisa Mom dan Dad baca ketika mendekati hari H.

Saat sudah mengalami pembukaan dan siap melahirkan, ada baiknya Mom menenangkan diri sendiri dan percaya bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk Anda sembari mengamalkan doa persalinan.

Untuk itu, langsung cek daftar doa agar melahirkan normal mudah dan lancar di bawah ini yuk, Mom!

Kalkulator HPL

Kumpulan Doa Dimudahkan Persalinan

Selain melakukan cara merangsang kontraksi agar bayi cepat lahir dan induksi baik secara alami maupun medis, ada baiknya Mom juga membaca doa dimudahkan persalinan berikut.

Doa Dimudahkan Persalinan agar Terhindar dari Bahaya

Dilansir dari kitab Al-Adzkar An-Nawawiyyah karya Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Mom disarankan membaca beberapa ayat dari Al-Qur’an ini sebagai doa agar cepat melahirkan dan berlangsung lancar.

Ayat Kursi

“Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim”

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Al-A’raf ayat 54

“Inna rabbakumullāhullażī khalaqas-samāwāti wal-arḍa fī sittati ayyāmin ṡummastawā ‘alal-‘arsy, yugsyil-lailan-nahāra yaṭlubuhụ ḥaṡīṡaw wasy-syamsa wal-qamara wan-nujụma musakhkharātim bi`amrihī alā lahul-khalqu wal-amr, tabārakallāhu rabbul-‘ālamīn”

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.”

Surat Al-Falaq

”(1) Qul a’ụżu birabbil-falaq, (2) Min syarri mā khalaq, (3) Wa min syarri gāsiqin iżā waqab, (4) Wa min syarrin-naffāṡāti fil-‘uqad, (5) Wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad.”

Artinya: (1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), (2) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, (3) dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, (4) dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), (5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

An-Nas

”(1) Qul a’uzu birabbin-nas, (2) Malikin-nas,(3) Ilahin-nas, (4) Min syarril-waswasil-khannas, (5) Allazi yuwaswisu fi’ sudurin-nas, (6) Minal-jinnati wan-nas.”

Artinya: “(1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, (2) Raja manusia, (3) Sembahan manusia, (4) Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, (6) Dari (golongan) jin dan manusia.”

Baca juga: 13 Doa Ibu Hamil Muda Hingga Menjelang Melahirkan

Doa Dimudahkan Persalinan untuk Pendamping

Apa yang harus Dad lakukan saat Mom sedang kesakitan saat melahirkan? Ada baiknya Dad ikut membacakan doa agar persalinan lancar dan mudah. Selain bisa membaca doa di atas, Dad juga dapat melafalkan doa tambahan di bawah ini.

“La ilaha illallahul ‘adszimul halim. La ilaha illallahu Rabbul ‘arsyil ‘adzim. La ilaha illallahu Rabbus samawati wal ardu wa Robbul ‘arsyil ‘adzim.”

Artinya: “Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Agung lagi Bijaksana. Tiada tuhan selain Allah Pemilik ‘Arsy yang Agung. Tiada tuhan selain Allah Pemilik langit dan bumi dan ‘Arsy yang Agung.”

Al-Insyiqaq ayat 1-5

(1) idzas samaa-ung syaqqot, (2) wa-adzinat lirobbihaa wahuqqot, (3) wa-idzal ardhu muddat, (4) wa-alqot maa fiihaa watakhollat, (5) wa-adzinat lirobbihaa wahuqqot.

Artinya: (1) Apabila langit terbelah, (2) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh, (3) dan apabila bumi diratakan, (4) dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, (5) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

Surat Maryam 23-25

(23) Fa ajaaa ‘ahal makhaadu ilaa jiz’in nakhlati qoolat yaa laitanii mittu qabla haazaa wa kuntu nasyam mansiyyaa. (24) Fanaadaahaa min tahtihaan allaa tahzanii qad ja’ala Rabbuki tahtaki sariyyaa. (25) Wa huzziii ilaiki bijiz ‘in nakhlati tusaaqit ‘alaiki rutaban janiyyaa.

Artinya: (23) Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, “Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.” (24) Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, “Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. (25) Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.”

Doa Dimudahkan Persalinan saat Sudah Melewati HPL (Hari Perkiraan Lahir)

Apakah Mom sudah melewati HPL namun belum juga merasakan kontraksi? Selain melakukan cara merangsang kontraksi agar cepat melahirkan, Mom juga dapat membacakan doa agar cepat melahirkan berikut ini.

Al-Imran ayat 38

“Hunaaalika da’aa Zakariyyaa Rabbahuu qoola Rabbi hab lii mil ladunka zurriyyatan taiyibatan innaka samii’ud du’aaa”

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Al-Imran ayat 38 ini juga merupakan doa agar cepat mendapat keturunan yang baik dan soleh.

Doa Dimudahkan Persalinan dengan Penyakit Komplikasi

Saat dokter memvonis bahwa kelahiran Mom akan sulit, Anda bisa membaca doa dimudahkan persalinan seperti yang disebutkan di atas.

Sebagai tambahan, Mom juga dapat membaca 99 asmaul husna sambil mengelus perut dengan lembut.

Nah, itu tadi kumpulan doa dimudahkan persalinan agar senantiasa lancar. Selain doa-doa di atas, Mom juga disarankan untuk membaca doa melahirkan seperti ayat kursi serta surat Yasin. Harapannya dengan membaca doa melahirkan ini, Mom bisa lebih tenang dan bayi dapat lahir dengan lancar serta sehat.

Baca juga: Doa Kelahiran Anak Perempuan dan Laki-Laki Dalam Islam